Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotion
konaklama
event
yemeicme
listing
blog
Kaçkar Dağları Milli Parkı

Kaçkar Dağları Milli Parkı

Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kaçkar Dağları Milli Park alanına, ilçe merkezinden 16 km’lik bir karayolu ile ulaşılabilir. Batısındaki Fırtına Deresi ve doğusundaki Hemşin Deresi zengin floraya sahiptir.Bu bitki örtüsü karstik (kolay çözülebilen arazi yapısı) flora özelliğinde olup, gerek alt flora gerek üst flora endemik türleri içerir. Türkiye’de orman gülünün 3000 metreye ulaştığı tek yer burasıdır. Türkiye’de Pleistosen’e (buzul çağı) ait buzul izleriyle beraber aktüel buzlaşmanın birlikte görüldüğü ender yerlerden biri de Kaçkar Dağları’dır. Bu sahada buzullarla birlikte buzul gölleri, buzul vadileri, sirkler ve set gölleri bulunur. Genel olarak granit ve granitik kayaçlardan meydana gelen jeolojik yapı üzerinde Alp orojenezinin (3.Jeolojik Zaman) derin etkileri görülmektedir. Kaçkar Dağları, yayla yaşam kültürü ve sosyal yaşantısına ait bir değer olarak ön plana çıkar. Başta Fırtına Deresi ve Hemşin Deresi olmak üzere bitki ve hayvan çeşitliliğinin yoğunlaştığı bütün vadiler görülmeye değer niteliktedir.-Doğal, kültürel ve görsel olağanüstü kaynak değerlerinin yanısıra, çok zengin, yok olmaya yüz tutmuş, korunması gereken, hayvansal ve bitkisel kaynak değerlerinin de ulusal servet olarak geleceğe sağlıklı biçimde taşınabilmesi amacıyla 1994 tarihinde 94/5863 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile milli park ilan edilmiştir.-Kaçkar Dağı Milli Parkı, Doğu Karadeniz Dağları’nın 3 büyük dağ kütlesi Üçdoruk (Verçenik), Göller (Hunut) ve Kaçkar dağlarından oluşmuştur. -Milli Parkın Toplam alanı 51.550 ha’dır. İlçe merkezine 18 km, İl merkezine 68 km uzaklıktadır.-Milli Parkımızın İçerisinde 9 adet Köy, 33 adet yayla yerleşimi bulunmaktadır.-54’ü endemik olmak üzere 756 takson bitki çeşidi, 6’sı endemik olmak üzere 149 takson omurgasız hayvan, 178 takson omurgalı hayvanlar çeşidini içermektedir.-Ülkemizde Rhodendron’ların (Orman gülü) 3000 metreye ulaştığı tek yerdir.-İçerisinde bulunduğu Kafkas Dağları silsilesi biyolojik çeşitlilik ve koruma açısından dünyanın 25 sıcak noktasından birisidir.-Milli Park Doğal sit alanı, arkeolojik sit alanı, turizm merkezi ve belediye mücavir alanı gibi birçok statüye sahiptir.-Alanda alüvyal ormanlar, şimşir ormanları ve doğal yaşlı ormanlar olmak üzere üç çeşit formasyon tespit edilmiştir. Milli park alanı içerisinde özellikle Fırtına Vadisi ve Palovit Vadisi, içerdikleri 4603 ha. doğal yaşlı ormanla, hem bölgenin, hem de ülkenin bozulmamış birkaç orman ekosistemi arasında değerlendirilmektedir.-Yaban Hayvanları açısından da zengin olan Kaçkar Dağlarında kurt, ayı, domuz, tilki, yaban keçisi, geyik, sansar, çakal, yaban tavuğu vb. bulunmaktadır.-Park alanında; buzullarla birlikte; buzul gölleri, buzul vadileri, sirkler ve morenler bulunmaktadır.-Hemşin Deresi Vadisinde yer alan Zilkale, Kale-i Bala ve Fırtına Deresi köprüleri kültürel açıdan önemli zenginliklerdir. Aynı zamanda, yörenin sosyal-kültürel ve ekonomik mekânsal görüntüsünü sergileyen yayla yerleşimleri, hem doğaya uyumu hem de mimari değerleri ile önem taşımaktadır.-Kaçkar Dağları güney tırmanış rotası üzerinde olan güzergahta Kaçkar Tepesi 3932 m ile Ülkemizin önemli zirvelerden birisidir.-Milli Park Alanını, Dünyaca kabul görmüş standartlar ve uygulamalar ile koruyarak, sahip olduğu kaynak değerlerini koruma kullanma dengesi içerisinde devamlılığını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak arazi kullanım kararlarının oluşturulması, uygulama koşul, araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla UZUN DEVRELİ GELİŞİM PLANI hazırlanmış ve 2008 yılında onaylanmıştır. -Yörenin sosyal-kültürel ve ekonomik mekânsal görüntüsünü sergileyen yayla yerleşimleri, hem doğaya uyumu hem de mimari değerleri ile önem taşımaktadır.-Ülkemizde alternatif turizm potansiyelinin önemli bir ayağını oluşturan trekking ve dağcılık sporunun vazgeçilmez güzergahları Kaçkar ve Verçenik Dağları milli parkımız içerisinde yer almaktadır.-Ülkemizin kaynak değerleri yönüyle en zengin ekoturizm potansiyeline sahip alanlarındandır.-Kaçkar Dağları Milli Parkı ülkemizin önemli kuş göç yolu güzergâhı olduğu için foto safari ve kuş gözlemi bakımından yüksek eko turizm potansiyeline sahiptir.-Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde milli parkı tanıtıcı Alan Kılavuzluğu uygulaması 54 adet sertifikalı Alan Kılavuzları eşliğinde yaptırılmaktadır.-Kaçkar Dağları Milli Parkı alanı içerisinde, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile ortak Turistik trekking faaliyetlerinin planlanıp  arttırılması için, 8 ayrı Tur güzergâhı düzenlenerek, alanı ve güzergâhı tanıtıcı, bilgilendirici tabelalar yerleştirilmiştir.-Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde Helikayak (helikopterle kayak) aktivitesi yapılmaktadır.

Etiketler: ,
Yorum bırakın
Yorum
Adı
E-posta